Bowlinghallen.no

Smitteverntiltak for Covid-19

Det er viktig for oss å gjøre bowling til en trygg opplevelse for alle våre kunder. Vi ber deg derfor lese og følge våre enkle smitteverntiltak i tiden fremover.

  • Vennligst ikke kom inn i hallen hvis du er syk eller har hatt Covid-19-relaterte symptomer de siste 14 dager.
  • Desinfisere hender før og etter du tar på bowlingsko.
  • Bruk de kulene du ønsker, men ikke legg noen tilbake. Våre ansatte vil desinfisere disse før neste kunde kan ta de i bruk.
  • Hele hallen er åpen, men vi ber dere holde dere ved egen bane så lenge det er mulig. Unngå å berøre flater du ikke må berøre.
  • Hold avstand til andre kunder.
  • Bruk kontaktløs betaling hvis mulig.
  • Planlegg ditt besøk. Vi har for øyeblikket ikke drop-in. Ring oss på tlf 74 800 888 før du kommer.